Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, sáp nhập 4 sở khác

Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, sáp nhập 4 sở khác. Ngày 2/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 họp bất thường. Các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh. Sở GD&ĐT với Sở Khoa học và Công nghệ sáp nhập thành Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ.

Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, sáp nhập 4 sở khác

Sáp nhập Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch Bạc Liêu. Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ được chuyển về Ban Dân tộc để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn. Trong đó, giảm được 22 đơn vị trong các sở, ngành và tinh giảm gần 20 biên chế.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *